Трон на горнее место: материал липа, тонировка

Фрагмент 1

* - Цена зависит от размеров и материала изделия